Bel ons!
0412 623 284
  • Totech Totaal Techniek maakt het waterdicht
  • Totech Totaal Techniek maakt het waterdicht

Betonrenovatie

Totech is op veel verschillende gebieden actief. Onder het menu 'Projecten' worden deze werkgebieden, via het drop-down menu, per discipline toegelicht en in beeld gebracht.

Totech is werkzaam voor de bouw en infra, de (petrochemische-) industrie, gemeentes en provincie, bedrijven en particulieren. Voor meer informatie, een inspectiebezoek en/ of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor. Klik hier voor een exemplaar van de algemene leveringsvoorwaarden van Totech.

Voor meer informatie over de projecten op onze site of voor andere referentieprojecten kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer: 0412-623284, of door middel van het invullen van het contactformulier op deze website.

Totech heeft voor Laudy Bouw & Ontwikkeling 84 balkons verdeeld over 7 appartementenblokken gerenoveerd. Schades bevonden zich met name aan de kopse kanten van het beton, op de plekken van de gemetselde borstweringen.

Totech heeft op verschillende RWZI’s door heel Nederland met spuitbeton nieuwe vijzelbedden ingedraaid. De afmetingen van de vijzelbedden variëren van een doorsnede van Ø900 tot Ø1.800 mm en van lengtes tot meer dan 15 meter.

Aan de buitengevel van een monumentale boerderij heeft Totech de betonnen ‘beluchtingsbakken’ onder kozijnen handmatig hersteld. Voorafgaand aan de herstelwerkzaamheden is een proefstuk opgezet waarin testen zijn uitgevoerd m.b.t. kleur en textuur.

Voor Zijlstra Infra heeft Totech een rioolput compleet gerenoveerd. Doordat de put niet tijdens de gehele uitvoeringsperiode buiten bedrijf kon worden gesteld; de put is en verzamelput van ’s-Hertogenbosch, is de put opgedeeld in 4 zones.

Voor de gemeente Bergeijk heeft Totech 4 betonnen watertafels van een helofytenfiler gerenoveerd. Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van helofyten; planten en met name de bacterieen die rond deze planten en op de bodem van het water leven, afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu.

Een aangetast vijzelbed onder de vijzel van een gemaal is door Totech gerepareerd en beschermd.

In samenwerking met MC Bauchemie is een plan opgesteld voor de renovatie.

Voor een afvalverwerkingsbedrijf heeft Totech een luchtwasser volledig gerenoveerd. In zo’n luchtwasser wordt lucht ‘gewassen’ van schadelijke stoffen die vrijkomen bij het recycleproces. Hierdoor wordt de uitstoot van, in dit geval, nitraten en ammonium teruggedrongen.

Voor de gemeente Utrecht heeft Totech een, door H2S aangetastte rioolput, volledig gerenoveerd. Nadat de put op enkele plekken is gerepareerd en uitgevlakt is de gehele put d.m.v. spuittechniek voorzien van een dikke laag epoxy Techcoatlining®.

Voor de HAK groentenconservenfabriek heeft Totech een, door zuur uit de verwerkte groenten, aangetastte put volledig gerenoveerd. Nadat de put was uitgerepareerd en de wapening weer van de juiste betondekking was voorzien en vlak was afgesmeerd is de gehele put d.m.v. spuittechniek voorzien van een laag epoxy Techcoatlining®.

Een door Waterstofsulfide (H2S) zwaar aangetaste, betonnen persriool leiding in Kapelle (provincie Zeeland) is door Totech gerepareerd en beschermd.

kiwa_logo
kiwa_vca_logo